Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Ticari YazılımlarDijital DönüşümERPYazılım

Akınsoft Wolvox MRP II

Akınsoft Wolvox ERP MRP II ile Tüm Süreçlerinizi Yönetin

Akınsoft Wolvox MRP II

Akınsoft WOLVOX MRP II (Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resource Planning) ile ihtiyaç ve üretim kaynaklı planlamalar, işletmeler için iş yükü olmaktan çıkacak. Hangi mamulün, ne zaman, nasıl, kim tarafından, ne miktarda, hangi sürede, hangi maliyetle üretileceği ve tedarik edileceği şeklindeki üretimin temel soruları “AKINSOFT WOLVOX MRP II” ile yanıt bulacak.

MRP II

Akınsoft Wolvox MRP II – Operasyon ve Makine Tanımları

Operasyon ve makine tanımları, işletmenizdeki üretim aşamalarını oluşturarak üretim aşamaları konusunda detay girişi yapabileceğiniz ve kullanılan makinelerle eşleştirebileceğiniz alandır. Tedarik, fason, kesme, kaynak, montaj, paketleme gibi operasyonları oluşturarak bir nevi üretim aşamalarını düzenleyebilir, bu operasyonlar için kullanılan makineleri tanımlayarak operasyon eşlemesi yapabilirsiniz.

• Operasyon türünü; iç operasyon, tedarikçi ve fason olarak seçebilme,

• Oluşturulan operasyonu makine tanımlarıyla eşleştirerek hangi makinelerde kullanıldığını belirleyebilme,

• Makine ile eşleşen operasyonun işleme birim süresini belirterek üretim planlama esnasında bu bilgilerden
faydalanabilme,

• Makine ile eşleşen operasyonda hangi stokların işlem göreceğini belirleyerek stoğun üretimde seçilmesi
durumunda sadece ilişkili makine ve operasyonları listeleyebilme,

• Makine kaydı oluştururken seri numarası, alış tarihi, elektrik, doğal gaz ve personel maliyet tüketimi seçimi
yapabilme,

• Operasyon süreçlerine çalışma vardiyası bazında çay/yemek molası ekleyebilme,

• Makinenin hangi mesai grubunda yer aldığını belirleyebilme,

• WOLVOX İnsan Kaynakları Program’ında kayıtlı personellerinizden seçim yaparak makineyi kullanacak
personelleri belirleyebilme,

• Makine bakım aralıklarını kaydederek bakım hareketlerini sistemin otomatik hesaplamasını sağlayabilme,

• Makine ile iş merkezi eşleşmesi yaparak, makinenin hangi iş merkezinde kullanılacağını belirleyebilme,

• Makineye ait iş emirlerine müdahalesini Online İş Merkezi’nde kullanıcı bazında kısıtlayabilme,

• Makine bakım günü yaklaşan veya geçen bakım hareketleri için uyarı alabilme.

Makine Tanımları

Akınsoft MRP Operasyon Tanımları

Akınsoft Wolvox MRP II – Reçete Tanımları

Üretim reçetesi, üretim planını hazırlama sürecinizde en aktif yardımcınızdır. Reçete tanımı oluşturarak üretim için geçerli olan ham madde miktarlarını kontrol edebilir, sabit fire değerlerini girerek üretim detayları konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

• Üretim kodu, üretim adı, üretim miktarı gibi üretimle ilgili bilgileri detaylı bir şekilde kaydedebilme,

• Takibini yapmadığınız ancak üretim maliyetine yansıtmak istediğiniz maliyetleri belirtebilme,

• Üretim ağaç yapısını oluşturarak üretilecek ürün ve üretimde kullanılacak yarı mamullerle, ham maddeleri ağaca ekleyebilme,

• Reçeteye birden fazla stok ekleme özelliği sayesinde stoklarınızı hızlı bir şekilde aktarabilme,

• Reçeteye yeni bir reçete aktararak iki farklı reçeteyi aynı anda işleme sokabilme,

• Excel’den veri transferi özelliği sayesinde Excel’de kayıtlı ham madde veya yarı mamulleri reçeteye toplu olarak aktarabilme,

• Alternatif stok ekleme özelliği ile elinizde tükenen bir ürünün alternatifini reçeteye aktarabilme,

• Reçeteye eklediğiniz her ürün için ayrı ayrı operasyon tanımlayarak işlem aşamalarını belirleyebilme,

• Tedarik edilecek ürün seçimi yaparak tedarik süresi belirleyebilme,

• Operasyona teknik resim ekleyerek makine sorumlusunun yapılacak çalışma konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayabilme,

• Seçilen operasyonun hangi ham maddelerde kullanılacağını belirleyebilme,

• Geri dönüşüm alanından faydalanarak seçilen ürünün geri dönüşümünden elde edilecek ürünü seçebilme,

• Özel tanımlar alanından faydalanarak üretim için kaydetmek istediğiniz ilave bilgileri ekleyebilme,

• Ürün ağacı ekranından oluşturduğunuz reçetenin ağaç yapısını görüntüleyebilme imkanı,

• Maliyet sekmesinden reçetede kullanılan yarı mamul ve ham maddelerin belirlediğiniz fiyat türü üzerinden maliyetlerini görüntüleyebilme,

• Maliyetleri fire, personel, elektrik tüketimi, doğalgaz tüketimi ve diğer maliyetler olacak şekilde toplam bazında görüntüleyebilme,

• Reçete kopyalama işlemi sayesinde benzer reçeteleri kopyalayıp kayıt üzerine düzenleme yaptıktan sonra yeni reçeteler olarak kullanabilme,

• Alt reçete bilgilerinin güncellenmesi durumunda bağlı olduğu üst reçeteyi otomatik güncelleyebilme

Akınsoft Wolvox MRP II – Üretim Emirleri

Müşterinizden almış olduğunuz siparişin hangi tarihler arasında üretilerek teslim edileceğini belirleyebilir, bu sayede müşterilerinizle yapacağınız anlaşmalarınızda üretim tamamlanma sürecine göre teslimat sözü verebilirsiniz.

• Müşterilerden aldığınız siparişleri üretim reçetesi seçerek üretime gönderme işlemini yapabilme,

• Birden fazla siparişi aynı anda üretime aktarabilme,

• Siparişe ait ek özellikleri aktararak üretim esnasında detaylı bilgi girişi yapıp iş sürecini hızlandırabilme,

• Üretim emri üzerinde mevcut reçete seçimi sonrası üretim bazlı düzenleme yapabilme,

• Üretim emri üzerinden ürün ağacı, gantt, iş emri ve maliyet görüntüleyebilme,

• Maliyetleri planlanan ve sonuçlanan olmak üzere ayrı ayrı görüntüleyebilme,

• Maliyet karşılaştırma tablosundan faydalanarak planlanan ve sonuçlanan maliyetler arası farkları görüntüleyip sonraki üretimler için fikir edinebilme,

• Gantt ayarlarında özelleştirmeler yaparak bölüm uzunluğunu pixel bazında ve bölüm artımını dakika/saat/gün bazında belirleyebilme,

• Gantt üzerinde tedarikçi, iş duraklama ve iş emri kontrol noktalarını tercihe bağlı olarak görüntüleyebilme,

• Makine grafiği ekranından üretim sürecinde makinenin kullanımı hakkında grafiksel bilgilere sahip olabilme,

• İş emirlerini tüm üretime, makine vardiyalarına göre ve saatlik olarak oluşturabilme imkanı,

• İş emirlerini yazdırabilme,

• Sonuçlanan iş emirlerinin kısmı veya tam stok entegrasyonlarını yaparak stok hareketlerine işleme,

• Üretim kodu, sipariş numarası, sipariş tarihi gibi bilgileri içeren etiket yazdırabilme,

• Üretim maliyetine ek maliyet,kar oranı ve iskonto ekleyerek müşteri teklifleri oluşturabilme,

• Mamul stoğun renk/beden değişimlerine göre yarı mamul ve ham madde bilgilerini üretim planlama aşamasında güncelleyebilme.

Akınsoft Üretim Emirleri

Akınsoft Üretim Emirleri

Akınsoft Wolvox MRP II – Yeni Üretim İşlemleri

Seri üretim yapan işletmelerin ve özellikle sipariş alarak sipariş doğrultusunda üretim yapan işletmeler için geliştirilen üretim ekranı, oluşturulan tüm makine, operasyon ve reçete bilgileri doğrultusunda hızlı bir şekilde üretim yapmanıza olanak sağlıyor.

• Sipariş, cari ve stok kriterleri belirleyerek birden fazla sipariş seçimi yaparak üretimi başlatabilme,

• Sipariş seçiminden sonra reçete seçimi yaparak üretimde hangi reçetenin dikkate alınacağını belirleyebilme,

• Tek bir stok seçimi yaparak sadece o stoğun üretimini sağlayabilme,

• Üretim planlama ekranına aktarım sayesinde üretim sürecini tek tuşla başlatabilme,

• Üretim esnasında satın alınması gereken ürünleri belirleyebilme, sipariş talep ve verilen sipariş aktarımı yapabilme,

• Takibini yapmadığınız ancak üretime yansıtmanız gereken maliyetleri ayrı ayrı yansıtabilme ve maliyet ağacında gösterebilme,

• Üretim aşamasında üretimin ne zaman tamamlanarak teslim edilebileceğini kontrol edebilme,

• Seri/Lot girişi yaparak kullanılan ham maddelerde belirtilen seri/lotun bakiyeden düşmesini sağlayabilme,

• Üretim sonrası stok entegrasyonlarında depo belirterek ürünün hangi depoya gireceğini, ham maddelerin ise hangi depolardan çıkacağını belirleyebilme,

• Üretim sonrası stok entegrasyonlarında özel durumlar için giriş ve çıkış miktarlarını manuel girebilme imkanı.

Akınsoft Wolvox MRP II – Fason Takip İşlemleri

Akınsoft Fason İşlemler

Özellikle üretim yapan işletmeler için hız hayati önem taşımaktadır. WOLVOX ERP E-Business Fason Takip Modülü, işletme fason işlemleri takibini size en hızlı ve en doğru bilgiyi vermesi amacıyla oluşturmuştur.

Bu sayede ürünün; hangi maliyetle, ne miktarda ve ne zaman alınacak bilgilerine, net ve hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

• Fason işlemleri normal alanından faydalanarak fasona gönderdiğiniz ürünün gidiş ve dönüş bilgisini belirtebilme,

• Fason işlemleri birleştirme alanını kullanarak fasona gönderdiğiniz birden fazla stoğun birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan stoktan seçim yapabilme,

• Fason işlemleri parçalama alanını kullanarak fasona gönderdiğiniz stoğun parçalanması sonrası oluşan stokları belirleyebilme,

• Fason maliyetlerini hesaplayabilme,

• Tamamlanan fason işlemlerinin stok entegrasyonlarını tek tuşla yapabilme imkanı,

• Fason işlemlerinde fason carisine gönderimi yapılacak stok için irsaliye kaydı oluşturabilme.

Akınsoft Wolvox MRP II – Ürün Ağacı

Üretim sürecinizde üretime aldığınız ürünleri ve ham maddeleri ağaç şeklinde görerek üretim aşamaları konusunda bilgi sahibi olabilir, operasyonları da ağaç yapısına dahil ederek üretimin hangi aşamasında ne tür işlemler yapıldığı sorularının yanıtlarını alabilirsiniz.

Akınsoft Üretim Planlama

Akınsoft Wolvox MRP II – İş Emirleri

Üretimi başlatmanız için iş emirlerini oluşturabilirsiniz. İş emri başlama ve bitiş zamanını belirtip tüm üretim emrine genel olarak makinelerde belirttiğiniz vardiya tanımlarına bağlı veya saatlik iş emirleri oluşturabilirsiniz.

İş emri sonuçlandırma esnasında üretim miktarlarını belirtebilirsiniz. Eksik üretimler için yeniden iş emirleri oluşturarak yeniden üretime tabi tutabilirsiniz. Dilerseniz iş emrini özel sonuçlandırarak iş merkezi, makine, operasyon, stok ve personel bilgilerini manuel belirtebilirsiniz.

Üretim Emirleri

Akınsoft Üretim

Gantt Şeması

Tamamlanan ya da devam eden üretiminizin, hangi tarih ve saatlerde ne işlem gördüğünü görüntüleyebilme imkanı sunan gantt şeması alanından faydalanarak üretimde yaşanan aksaklıkları net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Liste sonuç ve liste planlama alanlarından faydalanarak hangi partilerde ne kadar üretim yapıldığını görüntüleyebilir, planlanan değerlerle gerçekleşen değerler arasındaki farkları kontrol edebilirsiniz.

Akınsoft Wolvox MRP II – Kalite Kontrol

Müşteri memnuniyeti sağlamak ve günümüz rekabet ortamında üst sıralara çıkabilmek için ürünlerinizin kalitesini belli aşamalarda takip etmeniz gerekmektedir.

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business ile tedarik ettiğiniz ham madde ve malzemelerin, stok girişinde iken üretim için uygun olup olmadığını ölçebilir veya kritik bir operasyondan sonra kalite kontrol noktası oluşturarak ürün kalitenizi kontrol edebilirsiniz.

Gerekli gördüğünüz durumlarda ise analiz sonuçlarına göre kritik önlemler alarak fire ve makine maliyetlerinizi en alt seviyelere taşıyabilirsiniz.

Akınsoft Wolvox MRP II – Üretim Maliyetleri

Üretim maliyetlerinizi hesaplarken maliyet kalemleri tutarlarının hesabını el ile yapmaya gerek kalmaksızın gerekli bilgilere (Makine kullanımı için gerekli olan elektrik – doğalgaz maliyeti, fire maliyeti ) doğrudan ulaşabilirsiniz.

Planlama aşamasındaki verileri kullanarak ve daha üretimin başındayken planlama maliyetinizi inceleyerek ürünün satış fiyatını belirleyebilirsiniz. Üretimin tamamlanması sonrasında ise gerçekleşen maliyete bakıp, üretimin hangi aşamasında ne tür maliyetler olduğunu görebilir ve maliyet düşürme çalışmalarını yürütebilirsiniz.

Üretim Maliyetleri

Akınsoft Wolvox MRP II – Online İş Merkezi

MRP Programı’na ek olarak, tedarik edeceğiniz online iş merkezi modülü sayesinde cep telefonunuzdan veya internet erişimi olan herhangi bir yerden bağlantı kurarak üretim aşamaları konusunda bilgi sahibi olabilir, üretimi başlatabilirsiniz.

• Beklemede olan iş emrini tek tuşla işleme başlatabilme,

• Başlayan bir iş emrini durdurabilme ve kısmi olarak sonlandırabilme,

• Miktar girişi yaparak üretim miktarlarını değiştirebilme,

• Eklenmiş olan teknik resimleri görüntüleyebilme,

• Üretim detaylarını inceleyebilme,

• Ham madde alanından üretimde kullanılan ham maddeleri inceleme,

• Üretimde çalışması gereken personelleri ve makineleri atayabilme imkanı,

• Durumu üretimde olan tüm kayıtları listeleyerek farklı üretimlere ait iş emirlerini tek tuş ile başlatabilme.

Akınsoft Wolvox MRP II – Raporlar

Üretim sürecinin en önemli aşaması rapor alanıdır. Üretimin tüm koordinasyonu, aldığınız raporlar sayesinde şekillenmektedir. Makinelerinizin ve personellerinizin performanslarını sonuç raporlarından alabilir, maliyet raporları sayesinde ileride yapacağınız üretimlerin maliyetlerini belirleyebilir, alınması gereken önlemleri alabilirsiniz.

AKINSOFT WOLVOX ERP Programı geniş raporlama sistemi sayesinde tüm üretim süreçleri konusunda sizleri bilgilendirirken planlamalarınıza da ışık tutuyor.

• Ham madde giriş raporu

• Fason raporları

• Üretim izleme raporu

• Operasyon izleme raporu

• Üretim emirleri raporu

• Üretim emirleri maliyetten teklif raporu

• İş merkezi ve iş emri raporları

• Fire analizi

• Kalite kontrol raporu

• Geri dönüşüm analizi

• Makine çalışma analizi

• Operasyon karşılaştırma analizi

• Maliyet karşılaştırma analizi

• Personel karşılaştırma analizi

• Makine birim süre analizi

• Makine bakım raporu

• İş merkezi izleme raporu

• Üretim gün sonu raporu

Üretim Raporlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu